• Bel 04 16 38 21 96

  GJ Banden
  Albert Einsteinweg 27, 5151 DK Drunen

 • Privacyverklaring – G.J. Banden V.O.F. 

  G.J. Banden V.O.F. gevestigd aan Albert Einsteinweg 27, 5151 DK Drunen Noord-Brabant, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is vanaf 25 mei 2018 geldig.

  G. van der Cruijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van G.J. Banden V.O.F.

   Persoonsgegevens die wij verwerken
  Persoonsgegevens worden enkel geregistreerd indien noodzakelijk. G.J. Banden V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  -        Voor- en achternaam;

  -        Telefoonnummer;

  -        E-mailadres.

   

  Doel van klantgegevens
  Het doel van het registreren van persoonsgegevens is om onze dienstverlening uit te voeren.

   

  Bewaartermijn
  G.J. Banden V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

   

  Recht van betrokkenen
  U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen.

   

  Geheimhoudingsplicht
  Voor alle personen die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonsgegevens bestaat een geheimhoudingsplicht. Dit betekent ook dat er geen gegevens worden gedeeld met derden.

   

  Beveiliging
  G.J. Banden V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft meerdere beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

   

  Datalek
  Gesignaleerde datalekken worden gedocumenteerd. Bij een gesignaleerde datalek worden de betrokkenen van de gegevens hiervan op hoogte gebracht.